Wednesday, April 25, 2012

Audrey's selection of pictures.

Audrey has no idea what to write under this.
                                                        Hey Mama look i'm a dog.
                                                   Laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
                                                       How do I get down?
                                                              I am a footballplayer\cheerleader.

2 comments: